Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου Τιτάν κατά 31,6% σε 1,661 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022

Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου Τιτάν κατά 31,6% σε 1,661 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022

 Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 81,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Αύξηση 31,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου Τιτάν το εννεάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 1.661,8 εκατ. ευρώ. Οι τιμές της ενέργειας έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Ωστόσο, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις τιμές αλλά και να συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος συμβάλλοντας στη βελτίωση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,9% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 95,4 εκατ. ευρώ ενώ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 6,8% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 234,5 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 81,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Τιτάν κατέγραψαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, χάρη στους υψηλούς όγκους πωλήσεων, ειδικότερα σε τσιμέντο, αλλά και χάρη στις ισχυρές αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις των τιμών αντιστάθμισαν τη συνεχή άνοδο του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Οι ισχυρές πωλήσεις ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση στις Πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το πολύ υψηλό κόστος ενέργειας έπληξε την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας την ζήτηση και την κερδοφορία σε κάποιες από τις αγορές μας. Η μακροοικονομική αστάθεια στην Τουρκίας συνεχίστηκε με τις τιμές να σημειώνουν σημαντική αύξηση και τις εξαγωγές από τις μονάδες μας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι όγκοι πωλήσεων στην Αίγυπτο παρουσίασαν αύξηση ενώ στη Βραζιλία φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία».

Οι τάσεις στην εγχώρια ελληνική αγορά παρέμειναν θετικές, στους ίδιους ρυθμούς με αυτούς που ήδη υπήρχαν κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Οι πωλήσεις συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, ενώ οι αυξήσεις των τιμών συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους, αποκαθιστώντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεδομένης της δυναμικής των εξαγωγικών προορισμών του ομίλου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, υλοποιήθηκαν με επιτυχία αυξήσεις τιμών, αντισταθμίζοντας τα υψηλότερα κόστη παραγωγής και μεταφοράς. Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να ενισχύουν την αγορά, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και η υλοποίηση άλλων μεγάλων έργων υποδομής. «Χάρη στις νέες μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες εξυπηρετούν τα μεγάλα εργοτάξια, μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία μας στις αγορές που βρίσκονται κοντά σε αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές. Συγχρόνως, πρωτοβουλίες με στόχο την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και του κόστους παραγωγής για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας που του κόστους εισροών, βρίσκονται σε εξέλιξη» σημειώνεται Οι πωλήσεις για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 αυξήθηκαν κατά 20,9% σε 235,1 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23,6 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 158,1 εκατ. ευρώ και λόγω αυξημένων πωλήσεων και πληθωρισμού το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 157,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου είναι υψηλότερος κατά 177 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 ενώ αναμένεται να μειωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο. Ο Όμιλος δεν έχει ανάγκες αναχρηματοδότησης μέσα στην επόμενη διετία και περισσότερο από το 80% του δανεισμού είναι είτε σε σταθερά επιτόκια είτε με κάλυψη του επιτοκιακού κόστους με μακροπρόθεσμες πράξεις αντιστάθμισης. Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες 2022 διαμορφώνεται σε 26,6 εκατ. ευρώ, 1,3 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με το 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ