ΤΙΤΑΝ Ελλάδας: Νέα ορόσημα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2021

 ΤΙΤΑΝ Ελλάδας: Νέα ορόσημα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2021

Η Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 του Επιχειρηματικού Τομέα Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσιάζει τις ισχυρές επιδόσεις ESG και τα ορόσημα της χρονιάς, αναδεικνύοντας τη σταθερή προσήλωση της εταιρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη

 

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριότητες για το 2021 δημοσιεύει ο Επιχειρηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, συμπληρώνοντας τη διαχρονική επικοινωνία οικονομικών και μη-οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.
Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών ΤΙΤΑΝ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και παρουσιάζει την πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων μας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), επισημαίνοντας τα κύρια επιτεύγματα του 2021 με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης και μακροπρόθεσμης αξίας για τους συμ-μετόχους μας.
Το 2021 τα αποτελέσματα του Τιτάνα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από τις υψηλότερες εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών, την αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.
Η πλήρης Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Κύρια στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 του Επιχειρηματικού Τομέα Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ:
• Υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου για την αύξηση αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, στο πλαίσιο των δράσεων για την επίτευξη διαχρονικά άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 (Scope 1) μειώθηκαν κατά 10,8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
• Παρουσίαση νέων τύπων τσιμέντου χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα για την εγχώρια αγορά (CEM II/B-M (P-LL) 42.5 N), καθώς και για εξαγωγές κυρίως στις ΗΠΑ (TYPE IL). Έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα προϊόντα τσιμέντου, καθώς και για τα προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος που αντιπροσωπεύουν τις πλέον εμπορικές συνθέσεις στην Ελλάδα.
• Συμβολή στην κυκλική οικονομία μέσω της υποκατάστασης αδρανών υλικών από υλικά κατεδαφίσεων, απορρίψεις και επιστροφές σκυροδέματος, καθώς και της επιτυχημένης πρακτικής εκτροπής από την ταφή των αποβλήτων σε ποσοστό που αγγίζει το 100% σε όλα τα εργοστάσια κλίνκερ-τσιμέντου και η οποία λαμβάνει το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης ‘Zero Waste to Landfill’.
• Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την υλοποίηση καινοτόμων έργων, όπως η βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο της απόδοσης των μύλων άλεσης στα εργοστάσια τσιμέντου (Cement Mill Optimization – CMO) και οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη αστοχιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης και επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
• Σταθερή προσήλωση στα θέματα Ασφάλειας, με τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων (LTI) σε εργαζομένους της εταιρίας να είναι μηδενικός. Παράλληλα, έμφαση στην ανάπτυξη, την υγεία και την ευημερία των εργαζόμενων με πολυάριθμες δράσεις κατάρτισης, αυτό-φροντίδας και ευεξίας.
• Υλοποίηση 40+ πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο των Σχεδίων Σύμπραξης με τις Τοπικές Κοινωνίες, που «άγγιξαν» περίπου 47.000 συμ-μετόχους στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.
• Επικαιροποίηση της αξιολόγησης κινδύνου βιοποικιλότητας για τα εργοστάσια τσιμέντου και τα λατομεία της εταιρίας. Έχουν ήδη εκπονηθεί σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας για 6 από τις 8 εγκαταστάσεις, σε συνεργασία με ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ενώ οι δύο νέες μελέτες ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2021.
• Συνεχής υποστήριξη των νέων, με πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχολησιμότητά τους, όπως η δράση TITAN UP Graduate Trainee Program και η ανανέωση 7 Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνολικά, το 2021 ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε 106 θέσεις πρακτικής άσκησης στα κέντρα δραστηριότητας στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ