Συνάντηση για τη «Σύζευξη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Συνάντηση για τη «Σύζευξη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Με τη συμμετοχή των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Αλβανίας, Κοσσυφοπεδίου και Β. Μακεδονίας

 

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιουνίου 2022 συνάντησης εργασίας με θέμα «Σύζευξη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE-MC)» που διοργάνωσε η αμερικανική Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ρυθμιστικών Υπηρεσιών (NARUC) με την υποστήριξη της ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Κεντρικός άξονας της συνάντησης εργασίας ήταν τα οφέλη από την ενοποίηση της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα οδηγήσουν σε αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια πόρων μέσω επενδύσεων σε υποδομές.
Τις εργασίες της πρώτης ημέρας της συνάντησης απασχόλησαν τα οφέλη από την ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς και συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Α’ της ΡΑΕ, Δημήτρης Ψυχογυιός, ο Αντιπρόεδρος Β’ της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης, ο επικεφαλής τεχνικός σύμβουλος του NARUC, Hisham Choueiki, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ERE) της Αλβανίας, Petrit Ahmeti, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρυθμιστικού Γραφείου Ενέργειας (ERO) του Κοσσυφοπεδίου, Ymer Fejzullahu, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Επιτροπής Υπηρεσιών Ενέργειας και Υδάτων (ERC) της Βόρειας Μακεδονίας, Marko Bislimoski. Παρουσιάσεις έκαναν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΧΕ, καθ. Γιώργος Ιωάννου, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ, Δημήτρης Μίχος, εκ μέρους της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων της ΡΑΕ, Αγγελικής Μουρτζίκου, η Όλγα Φιλιπποπούλου, στέλεχος της ΡΑΕ στο τμήμα Ρύθμισης Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι Goran Majstrovic (Ενεργειακό Ινστιτούτο Hrvoje Pozar), Faruk Serdarevic (USAID, C4G), Ευτέρπη Λαμπαδίτου (ΕνΕΧ) και Αθανάσιος Μαυρογιώργος (ΑΔΜΗΕ).
Στο καλωσόρισμά του ο Αντιπρόεδρος Α΄ της ΡΑΕ, Δημήτρης Ψυχογυιός, τόνισε πως ο διττός στόχος της συνάντησης εργασίας είναι, πρώτον η μεταλαμπάδευση, στις συμμετέχουσες χώρες των Νοτιοανατολικών Βαλκανίων, της ελληνικής εμπειρίας και της αποκτηθείσας γνώσης αναφορικά με την αγορά επόμενης μέρας (Day ahead market) και τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με αυτές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας (market coupling) και, δεύτερον το να αναδειχθούν τα οφέλη της ενοποιημένης αγοράς. Σημείωσε παράλληλα πως η ανάκαμψη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και διαφάνειας στις ενεργειακές αγορές και η ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας για τη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Β’ της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης παρουσίασε τα κίνητρα και τις προσδοκίες της Ελλάδας για τη δημιουργία των αγορών της επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς, καθώς και την ενοποίησή της με την Ιταλία και τη Βουλγαρία μέσω της σύζευξης των αγορών και επισήμανε τα ήδη υλοποιούμενα οφέλη, αλλά και τα αναμενόμενα.
Ο επικεφαλής τεχνικός σύμβουλος του NARUC, Hisham Choueiki, επισήμανε πως η συνάντηση εργασίας βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει η ελληνική αγορά, γεγονός που θα βοηθήσει στη στήριξη των ανταγωνιστικών αγορών της Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου και της Βόρειας Μακεδονίας.
O Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ERE) της Αλβανίας, Petrit Ahmeti σημείωσε πως η εμπειρία από την ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με το πρόσφατο επίτευγμα της σύζευξης της αγοράς μετά την καθιέρωση του DAM στην Ελλάδα το 2020, θα αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική επιτυχημένη σύζευξη αγοράς μεταξύ της Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου και της Βόρειας Μακεδονίας και στο άμεσο μέλλον άλλων γειτονικών χωρών και των χωρών της ΕΕ. Σημείωσε, ταυτόχρονα, πως με τις υπάρχουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, η σύζευξη της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.
Στα οφέλη της ενοποιημένης αγοράς ενέργειας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρυθμιστικού Γραφείου Ενέργειας (ERO) του Κοσσυφοπεδίου, Ymer Fejzullahu λέγοντας πως αυτή η ενοποίηση θα επιτρέψει την καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
O Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Επιτροπής Υπηρεσιών Ενέργειας και Υδάτων (ERC) της Βόρειας Μακεδονίας, Marko Bislimoski μίλησε για τις υψηλές τιμές ενέργειας που επηρεάζουν τους καταναλωτές, υπογράμμισε πως η συνάντηση εργασίας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής στον τομέα της καλωδίωσης της αγοράς και πως οι χώρες της περιοχής μπορούν να συνεργαστούν ειδικά στο χώρο των φωτοβολταϊκών όπου το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες επενδύσεις.
Στις εργασίες της δεύτερης ημέρας μελετήθηκαν οι διαφορές των αγορών και η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσεων προς την κατεύθυνση της επίτευξης της σύζευξής τους. Συγκεκριμένα, τις εργασίες απασχόλησε η σύζευξη των αγορών μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου, η πρόοδος και οι μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς για την αξιολόγηση των αγορών σύζευξης, τα πλεονεκτήματα των περιφερειακών αγορών και η μελλοντική δράση για την επίτευξη σύζευξης των γειτονικών αγορών με επικέντρωση στην ελληνική εμπειρία και την εμπειρία της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου.
Η αμερικανική Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ρυθμιστικών Υπηρεσιών (NARUC) σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, υποστηρίζει το SEE-MC ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας, Αλβανίας, Κοσσυφοπεδίου, Βόρειας Μακεδονίας και προωθώντας την ανάπτυξη και τη λειτουργία των εσωτερικών αγορών.
Η συνάντηση εργασίας χορηγήθηκε από τον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ