Αύξηση 3,3% στις νέες εγγραφές επιχειρήσεων στο α' τρίμηνο

 Αύξηση 3,3% στις νέες εγγραφές επιχειρήσεων στο α' τρίμηνο

Μείωση 20,9% καταγράφηκε σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 34.508

Αύξηση 3,3% στις νέες εγγραφές (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) το α' τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 27.301, έναντι 26.441 το α' τρίμηνο 2021. Μείωση 20,9% καταγράφηκε σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 34.508.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2019), η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα "Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης" (68,1%) και στον τομέα "Μεταφορά και αποθήκευση" (66,7%). Ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα "Κατασκευές" (19%) και στον τομέα "Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών" (0,7%).

Όσον αφορά στις πτωχεύσεις, αυτές ανήλθαν σε 7, αλλά τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων δεν δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, είναι:

-Βόρεια Ελλάδα: "Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών", με 1.096 εγγραφές σε σύνολο 6.293.

-Κεντρική Ελλάδα: "Γεωργία, δασοκομία και αλιεία", με 1.640 εγγραφές σε σύνολο 6.190.

-Αττική: "Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες", με 2.221 εγγραφές σε σύνολο 10.977.

-Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: "Γεωργία, δασοκομία και αλιεία", με 1.086 εγγραφές σε σύνολο 3.841.

Ανά κατηγορία νομικής μορφής επιχείρησης, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, είναι:

-Ατομικές Επιχειρήσεις: "Γεωργία, δασοκομία και αλιεία", με 4.052 εγγραφές σε σύνολο 18.089.

-Προσωπικές επιχειρήσεις: "Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης", με 862 εγγραφές σε σύνολο 3.474.

-Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: "Διαχείριση ακίνητης περιουσίας", με 110 εγγραφές σε σύνολο 460.

-Λοιπές νομικές μορφές: "Διαχείριση ακίνητης περιουσίας", με 835 εγγραφές σε σύνολο 5.278.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ