Ελλάκτωρ: Επιστροφή στην κερδοφορία ύστερα από 11 ζημιογόνα τρίμηνα

Ελλάκτωρ: Επιστροφή στην κερδοφορία ύστερα από 11 ζημιογόνα τρίμηνα

Σημαντική επιτυχία αποτέλεσε η επιστροφή του Ομίλου σε κερδοφορία μετά από φόρους, για πρώτη φορά μετά από το 2019 και συγκεκριμένα έπειτα από 11 ζημιογόνα τρίμηνα.

Δυναμικό ξεκίνημα για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2022, καθώς σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που εμφάνισε το Α’ τρίμηνο του έτους, ο όμιλος πέτυχε καθαρά κέρδη (εξαιρουμένης της εφάπαξ επιβάρυνσης), €14 εκατ. με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ανέρχεται σε €2,6 δισ..

Σημαντική επιτυχία αποτέλεσε η επιστροφή του Ομίλου σε κερδοφορία μετά από φόρους, για πρώτη φορά μετά από το 2019 και συγκεκριμένα έπειτα από 11 ζημιογόνα τρίμηνα. Εξίσου σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η εξισσορρόπηση λειτουργικής κερδοφορίας για την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Την απόλυτη ικανοποίησή του για την οικονομική πορεία του ομίλου εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας.

Η εταιρεία σε αριθμούς

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου στο Α’ Τρίμηνο 2022 είχαν ως εξής:

- Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο Α’ Τρίμηνο 2022 σε €220,2 εκατ., αυξημένος κατά 14,1% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€193,0 εκατ.).
- Το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου ανήλθε στο Α’ Τρίμηνο 2022 σε €74,9 εκατ. αυξημένο κατά 49,7% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€50,1 εκατ.).
- Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,0 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2022 έναντι €13,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μειωμένα κατά 9,3%.
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), στο Α’ Τρίμηνο 2022, ενισχύθηκαν κατά πολύ, με συγκρίσιμο EBITDA(1) €67,3 εκατ., ήτοι αύξηση 64,5% (δημοσιευμένο EBITDA €58,3 εκατ., ήτοι αύξηση 42,5%), σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο 2021 (€40,9 εκατ.)
- Το περιθώριο συγκρισίμου EBITDA, στο Α’ Τρίμηνο 2022, διαμορφώθηκε σε 30,6% (περιθώριο δημοσιευμένου EBITDA σε 26,5%) έναντι 21,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
- Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) για το Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη €30,9 εκατ. έναντι €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.
- Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) στο Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη €12,0 εκατ., έναντι ζημιών €7,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
- Τα αναπροσαρμοσμένα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ)(1) στο Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €14,0 εκατ., έναντι ζημιών €9,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (δημοσιευμένα EAΤ €7,0 εκατ.), με επιστροφή πλέον του Ομίλου στην καθαρή κερδοφορία, μετά από 11 συνεχόμενα ζημιογόνα τρίμηνα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Το 1ο Τρίμηνο του 2022, επισφραγίζει τη θετική πορεία του Ομίλου ως αυτή αποτυπώθηκε και στα ετήσια αποτελέσματα του ’21 και επαναφέρει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε καθαρή κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2019 (ή μετά από 11 ζημιογόνα τρίμηνα) επιβεβαιώνοντας τους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης.

Με κέρδη μετά από φόρους €14 εκατ., συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €67,3 εκατ. και με περιθώριο λειτουργικών κερδών να διαμορφώνεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 ετών αγγίζοντας το 31%, ο Όμιλος αφήνει πίσω του μία μακρά διαδρομή αρνητικών αποτελεσμάτων και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική μας δραστηριότητα με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται πλέον σε €2,6 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Σημειώνεται επίσης ότι, μετά την συμμετοχή της Motor Oil Hellas (ΜΟΗ) με ποσοστό 29,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος έλαβε προσφορά από τη ΜΟΗ, με την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της για την εξαγορά του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κατόπιν τούτου η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ευρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της εν λόγω προσφοράς, ενώ έχει αναθέσει σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο την εκπόνηση γνωμοδότησης περί του ευλόγου του τιμήματος (fairness opinion).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ