Διάκριση για την Φάρμα Ήπειρος

Διάκριση για την Φάρμα Ήπειρος

Eπενδύει συστηματικά στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και της χρήσης ενέργειας, αποσκοπώντας να γίνει, στο μέλλον, μια ουδέτερη κλιματικά μονάδα παραγωγής. 

Η Φάρμα Ήπειρος, η πρότυπη φάρμα αιγοπροβάτων της εταιρείας Ήπειρος στην Καμπή 'Αρτας, πιστοποιήθηκε πρόσφατα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) του γάλακτος που παράγει, η τιμή του οποίου αποδεικνύεται κατά πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την έναρξη της λειτουργίας της το 2019, η Φάρμα Ήπειρος στοχεύει στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους Έλληνες κτηνοτρόφους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μονάδων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει συστηματικά στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και της χρήσης ενέργειας, αποσκοπώντας να γίνει, στο μέλλον, μια ουδέτερη κλιματικά μονάδα παραγωγής.

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του γάλακτος που παράγει, σύμφωνα με τη μέθοδο της ICPP (2006), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, η τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος (CF) του πρόβειου γάλακτος της Φάρμα Ήπειρος είναι 30% μικρότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Η σημαντικά χαμηλότερη τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος της Φάρμα Ήπειρος οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως:
- η βελτιωμένη διαχείριση της υγείας και της αναπαραγωγής του κοπαδιού, μέσα από την εφαρμογή προληπτικών μέτρων υγιεινής και του συνεχούς ελέγχου της σωματικής κατάστασης
- η διατροφή ακριβείας με εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές υψηλής πεπτικότητας
- η συστηματική παρακολούθηση των ζώων, μέσω συστήματος αυτόματης γαλακτομέτρησης κατά το άρμεγμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για τα ζώα

Από την συγκεκριμένη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαμορφώθηκε από την εταιρεία Ήπειρος ένα πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο δυνητικά θα αποτελέσει οδηγό για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση του αποτυπώματος του κλάδου της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.

Ο διευθυντής της Φάρμα Ήπειρος, Νίκος Σκανιάς δήλωσε: «Η Ήπειρος, ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική "από τον στάβλο στο πιάτο" της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το πλάνο της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα συνεχίσει να επενδύει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του γάλακτος και των τυριών που παράγει, καθώς και στην ανάπτυξη πρότυπων πρακτικών για τον κλάδο.

Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να καταφέρουμε να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι, αλλά θέλουμε κάθε βήμα που κάνουμε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ