ΣΒΣΕ: Κατάθεση του Φακέλου Αίτησης για την έγκριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων

 ΣΒΣΕ: Κατάθεση του Φακέλου Αίτησης για την έγκριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων

ο ΣΒΣΕ συμμετείχε, καθώς επίσης και επιχειρήσεις μέλη του, σε συνάντηση εργασίαςμε την ΕΑΝΕΠ αναφορικά με τον προκαταρκτικό πολεοδομικό σχεδιασμό του Πάρκου και τονλειτουργικό τεχνικό σχεδιασμό των έργων υποδομής και διατύπωσε σχετικές προτάσεις.

Ο ΣΒΣΕ εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για την έγκαιρη κατάθεση από την ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων του Φακέλου Αίτησης για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού ΠάρκουΕξυγίανσης Οινοφύτων και προσβλέπει στην χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις ταχύτερη δυνατήολοκλήρωση της αδειοδότησης του.
Ο ΣΒΣΕ, εκπροσωπώντας τις βιομηχανίες και συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής των
Οινοφύτων, συνεργάζεται συστηματικά με τους αρμόδιους φορείς, σε επίπεδο κεντρικήςδιοίκησης και αυτοδιοίκησης, για τον μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής ΣυγκέντρωσηςΟινοφύτων σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΒΣΕ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων.

Με τη συστηματική συμμετοχή του σε όλες τις συνεδριάσεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερακαι γενικότερα στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, συμπεριλαμβανομένων δύο εντός του Απριλίου κατά τις οποίες ελήφθη η απόφαση για την κατάθεση του φακέλου και συζητήθηκετο περιεχόμενό του, είχε διαρκώς ολοκληρωμένη πληροφόρηση τόσο για όλες τις πτυχές
προετοιμασίας του φακέλου – αίτησης για την έγκριση ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων όσο καιγια την εφαρμογή των κατά νόμο διαδικασιών για τη λήψη των αποφάσεων.
Παράλληλα, ο ΣΒΣΕ συμμετείχε, καθώς επίσης και επιχειρήσεις μέλη του, σε συνάντηση εργασίαςμε την ΕΑΝΕΠ αναφορικά με τον προκαταρκτικό πολεοδομικό σχεδιασμό του Πάρκου και τονλειτουργικό τεχνικό σχεδιασμό των έργων υποδομής και διατύπωσε σχετικές προτάσεις.
Ο ΣΒΣΕ εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για την έγκαιρη κατάθεση από την ΕΑΝΕΠΟινοφύτων του Φακέλου Αίτησης για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού ΠάρκουΕξυγίανσης Οινοφύτων και προσβλέπει στην χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις ταχύτερη δυνατήολοκλήρωση της αδειοδότησης του.
Θα συνεχίσει να έχει ενεργητική συμμετοχή, στο πλαίσιο του ρόλου του, με στόχο τη βιώσιμηβιομηχανική ανάπτυξη στην περιοχή των Οινοφύτων, επιδιώκοντας τη βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας για την υλοποίηση του έργου, καθώς οι επιχειρήσεις που
εκπροσωπούνται από τον ΣΒΣΕ θα κληθούν να καταβάλουν σημαντικό μέρος του κόστους ανάπτυξης του Πάρκου, μέσα από τη διαδικασία της εισφοράς σε χρήμα κατά την πολεοδόμησήτου.

Ο ΣΒΣΕ ενθαρρύνει τις βιομηχανικές και συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής, να εξετάσουν καινα αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, στο πλαίσιο των διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από το θεσμικό
πλαίσιο, ώστε, όσες το επιθυμούν, να συμβάλουν και με αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου για τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη στην περιοχή των Οινοφύτων.
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΒΣΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί μεθοδικά την εξέλιξη της διαδικασίας έγκρισης ανάπτυξης του Πάρκου και στη συνέχεια την υλοποίηση των έργων, επιδιώκοντας πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς καθυστερήσεις, κάτι που θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει νακάνουν –στο μέτρο που τους αναλογεί- όλοι οι αρμόδιοι για την περιοχή φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ