Καινοτόμα προϊόντα και «πράσινες» επενδύσεις από την εταιρεία Aluminco

Καινοτόμα προϊόντα και «πράσινες» επενδύσεις από την εταιρεία Aluminco

Η εταιρεία αναπτύσσει τα καινοτόμα προϊόντα της χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη αλουμίνιο πιστοποιημένα παραγόμενο από 100% πράσινη ενέργεια.

Σ' έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες στρατηγικής της, αυτόν της βιωσιμότητας, συνεχίζει και επενδύει η Aluminco AE, όπως ανακοίνωσε.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναπτύσσει τα καινοτόμα προϊόντα της χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη αλουμίνιο πιστοποιημένα παραγόμενο από 100% πράσινη ενέργεια.

Ειδικότερα, η πρώτη ύλη των συστημάτων Skyline - της νέας προϊοντικής κατηγορίας της Aluminco AE - παράγεται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως υδροηλεκτρική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Εξάλλου, η εταιρεία έχει ενταχθεί στην Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration - EPD). Πρόκειται για ένα σύστημα οικολογικής σήμανσης, με τη μορφή επαληθεύσιμου εγγράφου, που πιστοποιεί με διαφάνεια την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους. Το EPD της Aluminco αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804 και στηρίχθηκε στη Μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) κατά τα πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044, για τέσσερα διαφορετικά προϊόντα που αποτελούν των κύριο όγκο παραγωγής και πωλήσεων της.

Στόχος της Aluminco είναι το χαμηλότερο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο αλουμινίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την «ανακύκλωση» αέριων ρύπων για την παραγωγή αλουμινίου και αξιοποίηση φωτοβολταϊκών πάνελ για την παραγωγή ενέργειας καθώς επίσης και με την ανακύκλωση πρώτων υλών και συσκευασιών. Την ίδια στιγμή, το 20% της παραγωγής της πραγματοποιείται με τη χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας. Ο στόχος της εταιρείας για το 2023 είναι να φτάσει στο 30% και το 2030 στο 50%.

Στον ίδιο πράσινο προσανατολισμό εντάσσεται και η επένδυση της εταιρείας σε μια νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου στην κεντρική παραγωγική μονάδας της Aluminco AΕ στα Οινόφυτα. Πρόκειται για την 3η γραμμή διέλασης στη μονάδα, η οποία ξεχωρίζει λόγω του «πράσινου» συστήματος διαχείρισης ενέργειας που διαθέτει. Το σύστημα PE.E.S.S. προσφέρει αποδοτική εξοικονόμηση με διψήφια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Όπως τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αργύρης Καρράς: «Για την Aluminco AE η προστασία του περιβάλλοντος είναι κινητήριος μοχλός. Έχουμε καταφέρει να δημιουργούμε προϊόντα φιλικά προς αυτό, που αφήνουν ένα χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Πολύ σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε για το ‘πράσινο αλουμίνιο'. Κατευθυνόμαστε προς αυτό επενδύοντας με αφοσίωση και επιμονή στην έρευνα και την καινοτομία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ