Παπουτσάνης: Αύξηση τζίρου 45% το Α' τρίμηνο

Παπουτσάνης: Αύξηση τζίρου 45% το Α' τρίμηνο

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 74% του συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας ισχυρότατη ανάπτυξη κατά 83% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Αύξηση 45% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο 2022 ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης και ανήλθε στα 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη μερική επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το διπλασιασμό των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά και στην ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων για τρίτους.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 74% του συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας ισχυρότατη ανάπτυξη κατά 83% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά 45% και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η Παπουτσάνης, ανήλθε σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, βελτιωμένο κατά 42%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε ελαφρά και ανήλθε σε 28,2% έναντι 28,7% το πρώτο τρίμηνο του 2021 επηρεαζόμενο κυρίως από την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 35%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, παρουσιάζοντας βελτίωση 66%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40%.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη, έκτακτη ζημία, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα ΑΕ, η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας στις μεγάλες αλυσίδες. Η εταιρεία είχε ήδη προβεί σε σχετικές προβλέψεις κατά τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Το ποσό που επιβάρυνε την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 384 χιλ. ευρώ χωρίς να αναμένονται άλλες επιβαρύνσεις.

Ανά τομέα δραστηριότητας, τα επώνυμα προϊόντα παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 3% συγκρινόμενη με ένα υψηλό πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν η εταιρεία ξεκίνησε να εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, αλλά κυρίως λόγω της σημαντικής πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο δίμηνο του 2022 οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν πτώση της τάξεως του 8%, ενώ και η πρόβλεψη του Μαρτίου είναι αρνητική. Η Παπουτσάνης έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στις κατηγορίες αυτές, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της πτώσης που προέρχεται από τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα προσβλέπει σε ένα δυναμικό δεύτερο τρίμηνο, με το επαναλανσάρισμα ενός εμβληματικού της brand και την είσοδο σε νέες κατηγορίες και καινοτόμα προϊόντα με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Στα ξενοδοχειακά προϊόντα σημειώθηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 570% σε σχέση με το 2021. Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται στην Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 14% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από την σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.

Στις βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών σημειώθηκε αύξηση κατά 106% το 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας ως ένας εκ των βασικότερων προμηθευτών ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. Σημειώνεται ότι από το δεύτερο μισό του 2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας διπλασιάζοντας το παραγωγικό δυναμικό της εταιρίας σε αυτά τα προϊόντα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών που χρησιμοποιούνται σε φυσικά προϊόντα βελτιωμένου οικολογικού αποτυπώματος.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρά το συνεχώς επιδεινούμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω κόστους και διαθεσιμότητας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, κόστους ενέργειας και μεταφορικών, των συνεχιζόμενων προβλημάτων λόγω COVID και του πολέμου στην Ουκρανία, η εταιρεία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωσε περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις. Η εταιρεία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα συνεχίσει να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίζει το συνεχώς και απρόσμενα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και να εξυπηρετεί την πελατεία της εντός και εκτός της χώρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υλοποιώντας παράλληλα τη γενικότερη αναπτυξιακή της στρατηγική προκειμένου να πετύχει και αυτό το έτος διψήφια ανάπτυξη με υγιή κερδοφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ