Αυξημένος κατά 6,8% ο τζίρος της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το 2021

Αυξημένος κατά 6,8% ο τζίρος της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το 2021

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 20,96 εκατ. ευρώ έναντι 22,25 εκατ. ευρώ το 2020.

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 134,60 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 125,98 εκατ. ευρώ το 2020 (αυξημένος κατά 6,8%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 41,17 εκατ. ευρώ έναντι 40,43 εκατ. ευρώ το 2020 Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 20,96 εκατ. ευρώ έναντι 22,25 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,53 εκατ. ευρώ έναντι 18,39 εκατ. ευρώ το 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 13,21 εκατ. ευρώ έναντι 15,84 εκατ. ευρώ το 2020.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2021 ανήλθαν σε 23,43 εκατ. ευρώ από 20,70 εκατ. ευρώ (αύξηση +13,1%). Στην ισχυρή αυτή ανάκαμψη συνετέλεσαν, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής με την προσθήκη 1025 νέων σημείων πώλησης καθώς και το λανσάρισμα της νέα σειράς παγωτών Master Rich. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15,0% (στοιχεία NIELSEN Δεκέμβριος 2021).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις εμφανίζουν μείωση -0,8%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός στη συρρίκνωση της αγοράς (-3,4% σε αξία) και αφετέρου στις εμπορικές κινήσεις του ανταγωνισμού. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, (2020: 16,1%) διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε αξία, Δεκέμβριος 2021].

Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν με σχεδόν διψήφια ανάπτυξη. (αύξηση +9,8%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού αγγίζει τα 54,7 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της εταιρείας. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 2,8% του συνόλου των δαπανών. Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 5,3% του συνόλου των δαπανών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση μας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και επακόλουθα και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της τιμής των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος αγροτικής παραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, στο 2021 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 10 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών, ύψους 6 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, από την οποία παράγεται βιοαέριο και στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση της εταιρείας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Το πληθωριστικό περιβάλλον έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα κόστη βασικών α' υλών, όπως το νωπό αγελαδινό γάλα, και βεβαίως τα κόστη ενέργειας και τα μεταφορικά κόστη. Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα πιεστούν, παρά τη μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους, στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2022 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Παράλληλα, τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να υποχωρήσουν, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των υλικών. Το μέγεθος της υποχώρησης των περιθωρίων κερδοφορίας θα εξαρτηθεί από το βαθμό και το χρόνο αποκλιμάκωσης του κόστους των βασικών α' υλών.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2021, μικτού ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή (2020: 0,20 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ