Συνεργασία ΣΕΒ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 Συνεργασία ΣΕΒ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στόχος η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας και τη διασύνδεση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υπογράφτηκε σήμερα στην έδρα του πανεπιστημίου στα Κοίλα Κοζάνης. Το μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης του πανεπιστημίου Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ευθύμιος Βιδάλης με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας και τη διασύνδεση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τον κ. Θεοδουλίδη το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης της περιοχής σε διαφορετικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης «προχωρά στην αναβάθμιση των ερευνητικών του προσανατολισμών, στην ανάπτυξη του κόμβου καινοτομίας που θα συστήσει το προσεχές διάστημα και των συνεργασιών του με φορείς της περιοχής». Σύμφωνα με τον κ. Θεοδουλίδη στόχος είναι «η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η συνεργασία με τον ΣΕΒ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των πρωτοβουλιών μας».
Από την πλευρά του ΣΕΒ ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης τόνισε ότι «πρόκειται για την 5η συνεργασία που οργανώνουμε με πανεπιστήμια της χώρας» και πρόσθεσε ότι θα συμβάλλει «στην διευκόλυνση των ερευνητικών προσανατολισμών των υποψηφίων διδακτόρων στην πιο στοχευμένη κατάρτιση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην βελτίωση του προφίλ των στελεχών που θα μπορούσαν να εργαστούν στην Βιομηχανία».
Πιο συγκεκριμένα το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει:
-την ενίσχυση των δεξιοτήτων, με έμφαση στις νέες ψηφιακές δυνατότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΒ,
-την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας για την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων νεοφυών και υπαρχουσών επιχειρήσεων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
-την δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ,
-την επίλυση επιχειρηματικών προκλήσεων από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω δράσεων πεδίου (field study projects) καθώς και την εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών για ζητήματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ,
-την εκπόνηση Βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών με μερική χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και την δυνατότητα σε στελέχη των επιχειρήσεων του ΣΕΒ να πραγματοποιούν διαλέξεις σε φοιτητές του ΠΔΜ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ