Ελλάκτωρ: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος - 22 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

 Ελλάκτωρ: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος - 22 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Τετάρτη, 13 Απριλίου 202

 

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει ότι οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (και Ενοποιημένες) χρήσεως 2021 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, πριν τη έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αντίστοιχα, η ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2021 θα γίνει την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ