ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

 

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο είναι η Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

 

 

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 04.10.2021 έως 04.04.2022 είναι η Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, σύμφωνα με τους όρους του από 16 Μαρτίου 2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 8η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.396.333,33 ευρώ, ήτοι ποσό 19,9694444444 ευρώ ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,95% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 120.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ