Ντρουκφάρμπεν: Αρωγός του Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας

Ντρουκφάρμπεν: Αρωγός του Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας

Η Ντρουκφάρμπεν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ελέγξει μεγάλο εύρος εμπορικών ρητινών από μεγάλους οίκους και έχει καταλήξει στην τελική εγκεκριμένη συνταγή.

Ο Όμιλος Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ συμμετέχει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (συντονιστής φορέας), το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας με βάση το Γραφένιο» και ακρωνύμιο πρότασης «GRAPHEIN».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο «GRAPHEIN» στοχεύει στην παραγωγή αγώγιμου εκτυπωτικού μελανιού υδατικής βάσης με βάση το γραφένιο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γνώση και την εμπειρία που προέρχεται από την βιομηχανία και αποσκοπεί στην ανάπτυξη τελικού προϊόντος σε ήδη οργανωμένες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής μελανιών, χωρίς σημαντικές αλλαγές σε αυτές. Επίσης, μελετάται η δυνατότητα ανακλιμάκωσης των συνταγών των μελανιών που θα επιλεγούν ως επικρατέστερες, βάσει συνδυασμού συγκεκριμένων κριτηρίων. Στο παρόν έργο, επιχειρείται επιπλέον ο σχεδιασμός λειτουργικής ηλεκτρονικής διάταξης αλλά και εξειδικευμένων εκτυπωτικών θεμάτων, που θα αναδεικνύουν τις εκτυπωτικές δυνατότητες των νέων μελανιών σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές των τυπωμένων εύκαμπτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, αλλά και σε πλήθος άλλων εφαρμογών.

Η Ντρουκφάρμπεν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ελέγξει μεγάλο εύρος εμπορικών ρητινών από μεγάλους οίκους και έχει καταλήξει στην τελική εγκεκριμένη συνταγή.

Η Βανέσσα Παναγιωτοπούλου, WB Inks Lab Supervisor της Ντρουκφάρμπεν, δήλωσε: «H εξειδίκευση και η πολυετής εμπειρία μας στην Ντρουκφάρμπεν όσον αφορά την ανάπτυξη και καινοτομία μελανιών, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ