Φιερατέξ: Δεν έχει εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία και Ουκρανία

Φιερατέξ: Δεν έχει εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία και Ουκρανία

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη, το πώς θα επηρεάσει μεσοπρόθεσμα η σημερινή εμπλοκή τις τιμές της ενέργειας καθώς και τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατευθύνεται ο κύριος όγκος των πωλήσεων αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία

 

Σε ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και Ρωσία προβαίνει η ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) κατόπιν του από 24/02/2022 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, όσον αφορά στις πωλήσεις προς και τις αγορές από τις εμπλεκόμενες χώρες, η εταιρία δεν έχει έκθεση καθώς δεν έχει καθόλου εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες αυτές.

Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι εφικτή η εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη, το πώς θα επηρεάσει μεσοπρόθεσμα η σημερινή εμπλοκή τις τιμές της ενέργειας καθώς και τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατευθύνεται ο κύριος όγκος των πωλήσεων της εταιρίας.

Η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ