Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των εξαγωγών, μέσα από ανταλλαγή γνώσης.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος - ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος δίνοντας έμφαση στο κλάδο της μεταποίησης, αξιοποιώντας τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB.

Οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των εξαγωγών, μέσα από ανταλλαγή γνώσης. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, θα προσδιοριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες της αγοράς και τα χρηματοδοτικά κενά ανά κλάδο. Παράλληλα θα αναδειχθούν «καλές πρακτικές» μέσα από ανταλλαγή επιτυχημένων παραδειγμάτων και δράσεων καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από την πλευρά της HDB θα δοθεί πρόσβαση στην πλατφόρμα δικτύωσης "InnoAgora" στα μέλη του ΣΕΒΠΕΔΕ, με στόχο τη διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και την εύρεση εμπορικών εταίρων.

Η πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: «Στην HDB επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινού οράματος. Γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στοχεύουμε στην περαιτέρω στήριξή τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί των προσπαθειών των φορέων της χώρας, για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα».

O πρόεδρος του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, ομότιμος καθηγητής Κλεομένης Μπάρλος, υπογράμμισε «τη σημασία της σημερινής συμφωνίας, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη για τις Επιχειρήσεις της περιοχής μας και για τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας κατά το δυνατόν όλα τα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς τις ΜμΕ που θα συμβάλλουν στην άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην περιοχής μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ