Εξαγορά της Δανιήλ Σ. Γκατένιο από τη ΔΕΛΤΑ

Εξαγορά της Δανιήλ Σ. Γκατένιο από τη ΔΕΛΤΑ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ΔΕΛΤΑ επί της εταιρείας Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιος καθώς «δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και δεν μπορεί να προκληθεί ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της επιτροπής σημειώνονται τα εξής:

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Φεβρουαρίου 2022 (Απόφαση 769/2022), αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», θυγατρική της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και που ελέγχεται εμμέσως από τo επενδυτικό κεφάλαιο CVC, επί της εταιρείας με την επωνυμία «Δανιήλ Σ Γκατένιο & Υιος Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει.

Η εν λόγω συγκέντρωση δεν παρουσιάζει σημαντική οριζόντια διάσταση, στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών, καθώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ (ή/και η ΔΩΔΩΝΗ η οποία ανήκει στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC) και ΓΚΑΤΕΝΙΟ είτε δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά είτε, αν και υπάρχει οριζόντια επικάλυψη (μαλακά τυριά, ημίσκληρα τυριά στην λιανική, κλπ) , τα συνδυαστικά τους μερίδια στις σχετικές αγορές υπολείπονται των προβλεπόμενων ορίων. Η παρούσα συγκέντρωση έχει κυρίως κάθετη διάσταση καθώς η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ δραστηριοποιείται κυρίως στις σχετικές αγορές γαλακτοκομικών με πρώτες ύλες (εισαγωγές κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένου γάλακτος, κλπ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εισροές σε σχετικές αγορές, για την παραγωγή τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού, ροφήματα γάλακτος, βούτυρα κλπ), στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία ΔΕΛΤΑ (ή/και η ΔΩΔΩΝΗ η οποία ανήκει στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC) με πρώτη ύλη κυρίως το νωπό ελληνικό γάλα.

Ωστόσο, ο τρόπος εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπό κρίση αγορών, η αντισταθμιστική δύναμη των πελατών και των ανταγωνιστών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και το σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν για κάθε μία επηρεαζόμενη αγορά, συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και δεν μπορεί να προκληθεί ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών, της ΔΕΛΤΑ ή της ΔΩΔΩΝΗ, από την πρόσβασή στους στην αγορά και σε πελάτες.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα ενέκρινε κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ