Νέα σύμβαση έργου για την ΕΚΤΕΡ

Νέα σύμβαση έργου για την ΕΚΤΕΡ

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή της δεύτερης φάσης έργου, το οποίο συνίσταται στην κατεδάφιση τμήματος των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικής χρήσης στον Ταύρο Αττικής (επί της οδού Δωρίδος 18-20) και στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση των κατεδαφισθέντων, καθώς και στη διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της άδειας οικοδομής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ