ΔΑΠΕΕΠ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων επιστροφής διαφορικής προσαύξησης

ΔΑΠΕΕΠ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων επιστροφής διαφορικής προσαύξησης

Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με Συμβάσεις Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), καλούνται να επιστρέψουν την αρνητική Διαφορική προσαύξηση στον ΕΛΑΠΕ μέσω τραπεζικής συναλλαγής

Αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα οι Ειδοποιήσεις Πληρωμής για την επιστροφή στον ΕΛΑΠΕ του ποσού της Διαφορικής Προσαύξησης για την πρώτη περίοδο έως Αύγουστο 2021. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με Συμβάσεις Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), καλούνται να επιστρέψουν την αρνητική Διαφορική προσαύξηση στον ΕΛΑΠΕ μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

Η εφαρμογή που τέθηκε σε ισχύ μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ , δίνει με απλοποιημένο τρόπο (RF συναλλαγής ) την δυνατότητα επιστροφής. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας τίθενται σε ισχύ τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 69 του Ν. 4843/2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ