Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020

 

Αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών τηςΠαπουτσάνης ΑΒΕΕ το εννεάμηνο του 2021, με τις πωλήσεις της εταιρείας να ανέρχονται σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου

Κατά 24% αυξημένος είναι ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο 2021 συγκριτικά με το 2020, ο οποίος ανήλθε σε €38,2 εκατ. ευρώ
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,1 εκατ., έναντι €4,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4 εκατ., έναντι €3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 24% εμφάνισε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ τους πρώτους εννέα μήνες του 2021. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 1,6 εκατ. ευρώ και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 36,6 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 3,4 εκατ. ευρώ.

Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η Εταιρεία στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η μερική ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, το 22% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 11% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 51% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Οι εξαγωγές της εταιρείας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η εταιρεία προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία PAPOUTSANIS S.P. Zoo με έδρα την Πολωνία. Το αποτέλεσμα από την πώληση της συμμετοχής ήταν ζημιά 44 χιλ. ευρώ., χωρίς να αναμένεται άλλη επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανταποκριθήκαμε στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, μένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο τη σταθερή, αειφόρο και οικονομικά υγιή ανάπτυξη. Η περαιτέρω υλοποίηση του επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών μας το 2021 διαμόρφωσαν υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Η βελτιωμένη εικόνα του τουρισμού το 2021 οδήγησε και σε καλύτερες επιδόσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Παπουτσάνης ενώ, με βάση τα θετικά μηνύματα του κλάδου, ευελπιστούμε στην περαιτέρω ανάκαμψη της κατηγορίας. Το επόμενο τρίμηνο εκτιμούμε ότι η Παπουτσάνης θα συνεχίσει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία βελτιώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις συγκριτικά με το 2020».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ