Ευρωπαϊκή Πίστη: Στα 14 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο του 2021

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στα 14 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο του 2021

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021.

Τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 4,0% και ανήλθαν σε 165,1 εκ. ευρώ έναντι 158,8 εκ. ευρώ την 30/09/2020. Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου κατά 133% και δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα την 31.12.2021.
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.
Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.
Τα ανωτέρω μεγέθη οδήγησαν την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στην εξαιρετική επίδοση του 13,5%.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021, η Εταιρία πραγματοποίησε 36 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στο νέο «πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2021, στο επενδυτικό site της Εταιρίας, στην ενότητα Οικονομικά Αποτελέσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ