Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου 1,5 εκατ. ευρώ

 Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου 1,5 εκατ. ευρώ

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

 


Στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και πλειοψηφία 67,18% η έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ύψους €1.500.000, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το δάνειο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, θα είναι διάρκειας επτά ετών, θα αποτελείται από 1500 ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ και η τιμή διάθεσης θα είναι μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Το Δάνειο δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και τη διάθεσή του με ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και να αποφασίσει εντός του ανωτέρω πλαισίου το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Δανείου και να προβεί στην υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ