Noval Property: Καθαρά κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021

 Noval Property: Καθαρά κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021

O κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2021 (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων) ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2020 (αύξηση 23,5%)

Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων 389,7 εκατ. ευρώ την 30.06.2021 με αύξηση 29% σε σχέση με την 30.06.2020 και 7% σε σχέση με την 31.12.2020
EBITDA 18,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020
Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 2,7 εκατ. ευρώ με αύξηση 29,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020
Κύκλος εργασιών 7,6 εκατ. ευρώ με αύξηση 23,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020

Η Noval Property ανακοινώνει ότι ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2021 (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων) ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2020 (αύξηση 23,5%).
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αναπροσαρμογής εύλογης αξίας των ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 (αύξηση 29,3%).
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 9,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Η Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 298,7 εκατ. ευρώ ή 1,21 ευρώ ανά μετοχή έναντι 281,8 εκατ. ευρώ ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property ανήλθε σε 389,7 εκατ. ευρώ κατά την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2020 και 7% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Οι ανωτέρω αυξήσεις εύλογης αξίας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο προήλθαν, μεταξύ άλλων, από την ανάπτυξη ακινήτων, όπως η ολοκλήρωση του κτηρίου γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του εμπορικού κέντρου River West, καθώς και από την απόκτηση πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού και την αγορά τριών ακινήτων, παράλληλα με την πώληση δύο ακινήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ