Εβροφάρμα: Αύξηση 11,14% στα κέρδη προ φόρων

 Εβροφάρμα: Αύξηση 11,14% στα κέρδη προ φόρων


O ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 17.585 χιλ. έναντι € 15.675 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12%

 

Αύξηση παρουσίασαν, για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τόσο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα όσο και ο εταιρικός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 17.585 χιλ. έναντι € 15.675 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 14.741 χιλ. έναντι € 13.237 χιλ. της συγκριτικής πληροφόρησης παρουσιάζοντας αύξηση 11%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 19,24% έναντι 20,42% και το εταιρικό 19,04% έναντι 20,34% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 3.383 χιλ. ευρώ και σε 2.808 χιλ. ευρώ έναντι 3.201 χιλ. ευρώ και 2.692 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) ανήλθαν σε € 1.616 χιλ. και € 919 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, έναντι € 1.454 χιλ. και € 883 χιλ. για την συγκριτική πληροφόρηση παρουσιάζοντας αύξηση 11,14% και 4,10% αντίστοιχα.

Επίσης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 652 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 429 χιλ. κέρδη.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 145 χιλ. κέρδη αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 25 χιλ. κέρδη.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 660 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 338 χιλ. κέρδη.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 188 χιλ. κέρδη αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 24 χιλ. κέρδη.

Η βελτίωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών και στους όγκους πώλησης φέτας ΠΟΠ και στραγγιστού γιαουρτιού τα οποία έχουν δυναμική για επιπλέον ανάπτυξη πωλήσεων τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Η επένδυση της εταιρείας που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες θα ενισχύσει παραγωγικά τα προϊόντα αυτά και ιδιαίτερα το στραγγιστό γιαούρτι.
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

Οι ανατιμήσεις του αιγοπρόβειου γάλακτος, των υλικών συσκευασίας και των μεταφορικών είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του περιθωρίου του κέρδους. Γίνεται προσπάθεια μετακύλισης μέρους του κόστους αυτού, στις τιμές πώλησης των προϊόντων μας.

Για το υπόλοιπο της χρήσης του 2021, η διοίκηση είναι επιφυλακτική λόγω επιπλέον ανατιμήσεων που αναμένονται στην ενέργεια και στα μεταφορικά. Ειδικότερα, η ανατίμηση κατά 25% στις τιμές των ζωοτροφών, θα επηρεάσει κατά το επόμενο διάστημα δυσμενώς το αποτέλεσμα της θυγατρικής CAMPUS.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ