ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

27/09/2021 21:20 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Αύξηση 11,14% στα κέρδη προ φόρων

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 17.585 χιλ. έναντι € 15.675 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12%