Τέρνα Ενεργειακή: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

 Τέρνα Ενεργειακή: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

 

Μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/8/2021

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας "Τέρνα Ενεργειακή", μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/8/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου
Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος

2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου
Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος

3. Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου
Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελισσάριου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία όλων των Μελών λήγει στις 27/8/2026 και το αργότερο την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ