ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αφαίρεση βιολογικού σήματος από γεωργική επιχείρηση παραγωγής πορτοκαλιών

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αφαίρεση βιολογικού σήματος από γεωργική επιχείρηση παραγωγής πορτοκαλιών

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε καλλιέργεια 756 στρεμμάτων της εν λόγω εταιρίας που είχε χαρακτηρισθεί βιολογική, διαπιστώθηκε η χρήση μη επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Στην αφαίρεση του βιολογικού σήματος από την παραγωγή πορτοκαλιού, στη γεωργική επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ» στη Λακωνία, προχώρησε ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης ύστερα από έλεγχο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε καλλιέργεια 756 στρεμμάτων της εν λόγω εταιρίας που είχε χαρακτηρισθεί βιολογική, διαπιστώθηκε η χρήση μη επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ανακοίνωσή του, τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό και ενδελεχή έλεγχο στην επιχείρηση, όπου ελέγχθηκαν τα τηρούμενα έγγραφα και παραστατικά στον φάκελο του παραγωγού όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία».

Παράλληλα ελήφθησαν δείγματα φύλλων και καρπών προς ανάλυση ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών μη επιτρεπόμενων στην άσκηση της βιολογικής γεωργίας, τα οποία εστάλησαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

«Η ανάλυση των δειγμάτων ποσοτικοποίησε μη επιτρεπόμενες ουσίες στη βιολογική γεωργία. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απέστειλε τα αποτελέσματα των αναλύσεων στον εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η γεωργική εκμετάλλευση για τις ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ο παραγωγός υπέβαλε ένσταση επί της σχετικής απόφασης κυρώσεων και ακολούθως ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης διενήργησε νέα δειγματοληψία φύλλων πορτοκαλιάς όπου και πάλι ανιχνεύθηκαν μη επιτρεπόμενες ουσίες», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν είναι οι εξής:

- Υποβιβασμός του συνόλου των αγροτεμαχίων με καλλιέργεια και συγκαλλιέργεια πορτοκαλιάς συνολικής έκτασης 756 στρεμμάτων από βιολογική καλλιέργεια σε συμβατική. Για την παραγωγή προϊόντων από τα παραπάνω αγροτεμάχια απαιτείται η εφαρμογή και η τήρηση των κανόνων της βιολογικής γεωργίας και η διακίνηση τους επιτρέπεται μετά την πάροδο των τριών ετών.

- Απαγόρευση διακίνησης του προϊόντος με αναφορά σε βιολογικό τρόπο παραγωγής.

- Απόσυρση των ποσοτήτων πορτοκαλιού που είχαν τοποθετηθεί στην αγορά, πριν την επιβολή των κυρώσεων (περίπου 2 τόνοι).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ