Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο

Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ και οι εξαγωγές στα 14,4 εκατ. ευρώ

 

Ο Όμιλος και η εταιρεία σημείωσαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών τους κατά 16%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο κύκλος εργασιών κατά το A' εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων (εξαιρουμένων των αντισηπτικών), των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού, σύμφωνα με την εταιρεία.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στο α' εξάμηνο κατά 16%.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €24,2 εκατ., έναντι €20,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3 εκατ., έναντι €3,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,5 εκατ., έναντι €2,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2020.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της Παπουτσάνης το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας και των επενδύσεων που υλοποιούμε και ολοκληρώνουμε μέσα στο 2021.

Με πυλώνες την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της θέσης των επωνύμων προϊόντων στα σημεία πώλησης, τη διεύρυνση υπαρχουσών συνεργασιών αλλά και την ανάπτυξη νέων, προδιαγράφονται θετικές οι προοπτικές για την Παπουτσάνης και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ολοκληρώνοντας τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και μέσα από τη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη, η Παπουτσάνης θα συνεχίσει να διαγράφει αναπτυξιακή τροχιά, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την εταιρεία».

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Ο Όμιλος και η εταιρεία σημείωσαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών τους κατά 16%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το A' εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων (εξαιρουμένων των αντισηπτικών), των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.

Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 60% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 38% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το 23% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 54% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 8,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 33% έναντι 34% το α' εξάμηνο του 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ