Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαθιός Πυρίμαχα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαθιός Πυρίμαχα

Η θητεία του νέου ΔΣ είναι πενταετής από 8/7/2021 έως 8/7/2026

 

Η « ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ» ανακοίνωσε ότι το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8/7/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση του της ιδίας ημέρας (8/7/2021), ως ακολούθως:

Μαθιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου, μη Εκτελεστικό Μέλος
Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος
Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού ορίστηκε πενταετής ήτοι από 8/7/2021 έως 8/7/2026 ή την τυχόν μεταγενέστερη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2026 αλλά όχι πέραν της εξαετίας από της άρξεως της θητείας του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ