Έλαστρον: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Έλαστρον: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ποια είναι τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Έλαστρον, μετά την εκλογή δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών από την τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021.

Το νέο ΔΣ της εταιρείας αποτελείται από:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος
Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος
Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος
Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 20η Ιουνίου 2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 20ης Ιουνίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ