Αυξημένα τα έσοδα από πωλήσεις της Coca-Cola HBC AG - Υποχώρησαν οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα

Αυξημένα τα έσοδα από πωλήσεις της Coca-Cola HBC AG - Υποχώρησαν οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με το κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού να παραμένει κλειστό για όλο το διάστημα του τριμήνου.

Αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο 2021 η Coca-Cola HBC AG κατά 2,7% ή 6,1% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης (οι επιδόσεις επηρεάζονται αρνητικά από την αλλαγή στην ταξινόμηση της Multon, της επιχείρησής μας πώλησης χυμών στη Ρωσία, από κοινή επιχείρηση σε κοινοπραξία, μετά την αναδιοργάνωσή της τον Μάϊο του 2020).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κύριοι οδηγοί της αύξησης ήταν οι κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, ποτών ενέργειας, τις αναδυόμενες αγορές και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με το κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού να παραμένει κλειστό για όλο το διάστημα του τριμήνου. Παρά το γεγονός αυτό, σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και συνεχίστηκε η αυξητική πορεία του όγκου πωλήσεων στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού, ενώ o όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό

Σε δήλωσή του ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, ανέφερε: «Η φετινή χρονιά ξεκίνησε καλά παρά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας, με αύξηση των εσόδων κυρίως χάρη στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, και στην επιτυχημένη εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής μας στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού. Βασιζόμενοι στη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα, την ευέλικτη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά και τις ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την επανεκκίνηση του καναλιού κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Παράλληλα, η ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική μας παρουσία μας επέτρεψε να επωφεληθούμε από τη διαρκή αύξηση των εσόδων στις αναδυόμενες αγορές, όταν τα περιοριστικά μέτρα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές μας. Παρότι η ταχύτητα και η μορφή ανάκαμψης από την πανδημία παραμένουν αβέβαια, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου θέτουν τις σωστές βάσεις για την επίτευξη των επιδιώξεων μας για το 2021, για ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, μαζί με μια μικρή αύξηση στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους».

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των αναδυόμενων αγορών, ενώ οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες αγορές συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά από τους περιορισμούς λόγω COVID-19, οι οποίοι διατηρήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου.

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,5% (ή 4,7% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης) με το συνολικό όγκο πωλήσεων των κατηγοριών ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας να αυξάνεται κατά 10,7%. Σημειώνεται ότι ενώ η συγκριτική περίοδος του 2020 είχε τρεις λιγότερες ημέρες πωλήσεων, παράλληλα επωφελήθηκε από δυόμιση μήνες εμπορικής δραστηριότητας προ-πανδημίας. Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2% (ή 1,3% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης). Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν η διατηρήθηκαν τα μερίδια αξίας στις κατηγορίες των μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση ποτών και των ανθρακούχων αναψυκτικών στην πλειοψηφία των αγορών. Η κυκλοφορία του Costa Coffee συνεχίζει να προχωρά με καλούς ρυθμούς. Ήδη διατίθεται σε διαφορετικά προϊόντα σε 16 αγορές.

Στις αναπτυγμένες αγορές , η ανάπτυξη του μίγματος προϊόντων/τιμών διατηρήθηκε παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η επιβολή φόρου στη ζάχαρη στην Πολωνία προχώρησε όπως αναμενόταν, με τον όγκο πωλήσεων να ανακάμπτει στα τέλη του τριμήνου. Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος αυτού του φόρου επηρέασε το μίγμα προϊόντων/τιμών στις αναπτυσσόμενες αγορές κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος στις αναδυόμενες αγορές, διατηρήθηκε η ισχυρή δυναμική στη Νιγηρία και επιταχύνθηκαν οι τάσεις της αγοράς στη Ρωσία, με τις δύο αγορές να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης του όγκου πωλήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ