Πιστοποίηση της Σκλαβενίτης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πιστοποίηση της Σκλαβενίτης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε τόσο στα κεντρικά γραφεία, όσο και στα κέντρα διανομής και τα καταστήματα λιανικής της εταιρείας

Την Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης AEE πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εγκαινιάζοντας τη συνεργασία των δύο εταιρειών στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Σκλαβενίτης πιστοποιήθηκε με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16.1.2004) που αφορά στις «αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε τόσο στα κεντρικά γραφεία, όσο και στα κέντρα διανομής και τα καταστήματα λιανικής της εταιρείας, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε/επικυρώθηκε η συμμόρφωση σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από ομάδα επιθεωρητών, που επιθεώρησαν εγκαταστάσεις από την Κρήτη μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η εν λόγω πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω της πολυπλοκότητας των διεργασιών που αφορούν στη διανομή των προϊόντων. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά επίκαιρη καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία, όπου η ασφάλεια και η νομιμότητα συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διακινούνται, στο πλαίσιο της πανδημίας, παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο σύνολο των δραστηριοτήτων. Το μέγεθος του Οργανισμού έκανε την προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής των απαιτήσεων ακόμα μεγαλύτερη, και γι' αυτό η επιτυχής πιστοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σημειώνεται ότι η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης διαθέτει 429 καταστήματα και έξι κέντρα διανομής στην Ελλάδα και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 340.000 πελάτες καθημερινά, απασχολεί 28.300 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 προμηθευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ