ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Πάνω από το 82% των επιβατών δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της εταιρίας

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Πάνω από το 82% των επιβατών δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της εταιρίας

Υψηλοί δείκτες ποιότητας υπηρεσιών και το 2021 για της υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Πάνω από το 82% των επιβατών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δηλώνει απόλυτα ή παρά πολύ ικανοποιημένο από το ταξίδι του με τα τρένα της εταιρείας ενώ αξιολογεί με άριστα (ποσοστό 81,14%)την ασφάλεια που απολαμβάνει στο ταξίδι του. Επίσης αξιολογούν καλά την συνέπεια των δρομολογίων της (ποσοστό 69,88) ενώ σε ποσοστό 76,4 αξιολογούν πολύ καλά την Καθαριότητα των τρένων. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά για την ταξιδιωτική πληροφόρηση από την εταιρία.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2Ο21 Ιανουάριος -Φεβρουάριος - Μάρτιος και όλοι οι δείκτες είναι αρκετά ανεβασμένοι σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002 "μεταφορές – εφοδιαστική και υπηρεσίες – μαζική μεταφορά κοινού – ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, αντικειμενικοί σκοποί και μετρήσεις". Η υλοποίηση αυτού του συστήματος ελέγχεται και πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord, από το 2013 για τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη με Intercity, και από το 2017 για το σύνολο του δικτύου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. έχει οργανώσει και παρακολουθεί μια σειρά Δεικτών Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, βασισμένη σε τριμηνιαίες έρευνες ικανοποίησης επιβατών και τριμηνιαίες αξιολογήσεις με χρήση μυστικών επιβατών, που γίνονται από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., βαθμολογώντας το ταξίδι τους:

-δηλώνουν σε ποσοστό 82,81% πως είναι απόλυτα ή παρά πολύ ικανοποιημένοι(65,77% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020)

-αξιολογούν από πολύ καλά έως και άριστα την ασφάλεια που εισπράττουν στο ταξίδι τους σε ποσοστό 81,14% (60,76% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020)


-αξιολογούν πολύ καλά την καθαριότητα των τραίνων σε ποσοστό 76,41% (57,39% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020)

-αξιολογούν από πολύ καλά έως και άριστα την ταξιδιωτική πληροφόρηση που λαμβάνουν από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ποσοστό 80,26% (71,32% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020)

-αξιολογούν καλά τη συνέπεια των δρομολογίων σε ποσοστό 69,88%(62,75% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020), μολονότι κάποια τμήματα του δικτύου παρέμειναν, ως αποτέλεσμα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας "ΜΗΔΕΙΑ” που έπληξε τον Φεβρουάριο τη χώρα, χωρίς ηλεκτροκίνηση (από 13 - 02 - 21 έως 09 - 04 - 21). Όπως είναι γνωστό, η ευθύνη αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου ανήκει στον Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ).

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπογραμμίζει ότι στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Δεικτών Ποιότητας και στη διατήρηση τους σε θετικές βαθμολογίες πάνω από 70%. Περιπτώσεις που δεν πληρούν τις δύο αυτές συνθήκες, διερευνώνται ώστε να δρομολογηθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Παράλληλα η εταιρεία ευχαριστεί τους επιβάτες για την εμπιστοσύνη τους και το προσωπικό της για την προσπάθεια του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ