Νέα αναβολή της συζήτησης για το σχέδιο εξυγίανσης της «Μαλαματίνας»

Νέα αναβολή της συζήτησης για το σχέδιο εξυγίανσης της «Μαλαματίνας»

Αναβλήθηκε εκ νέου η συζήτηση για το σχέδιο εξυγίανσης της οινοποιίας «Μαλαματίνα», στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Η συζήτηση είχε αναβληθεί μια ακόμα φορά, στις 22 Φεβρουαρίου, πάλι λόγω Covid-19. Η ημερομηνία της νέας δικασίμου δεν έχει ακόμα οριστεί, αν και πιθανώς θα μετατεθεί για τον επόμενο μήνα, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Το σχέδιο εξυγίανσης της «Μαλαματίνας» από τον όμιλο εταιρειών της «Μάντης Εμπορική ΑΕ» υπογράφεται από πιστωτές που εκπροσωπούν το 79,1% (79,4% αν συμπεριληφθούν και τα συνδεδεμένα μέρη), ενώ βάσει αυτού προβλέπεται -μεταξύ άλλων-η δημιουργία νέας εταιρείας και η μεταφορά σε αυτή μέρους του ενεργητικού και ποσοστού περίπου 24% της συνολικής οφειλής (ύψους 35,9 εκατ. ευρώ) της οινοποιίας προς τράπεζες και άλλα ιδρύματα και φορείς (Piraeus SNF DAC, doValue, Εθνική Τράπεζα, ABS Metexelixis).

Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, η Μαλαματίνα, υπό το νέο καθεστώς, προβλέπεται να εμφανίσει καθαρά κέρδη ήδη από τον δεύτερο χρόνο. Ο δε τζίρος της ιστορικής οινοποιίας προβλέπεται να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%, με προοπτική να ανέλθει σε 14,7 εκατ. ευρώ το ενδέκατο έτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ