Ξανανοίγει η πλατφόρμα «ependyseis.gr» για την επιδότηση τόκων

Στα 500 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του νέου γύρου – Ρήτρα μη απολύσεων μέχρι το καλοκαίρι

Ξανανοίγει η πλατφόρμα «ependyseis.gr» για την επιδότηση τόκων

Σε αγώνα δρόμου για να ετοιμάσουν την προκήρυξη του έργου μέσω του οποίου θα επιδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την καταβολή των τόκων επιχειρηματικών δανείων έχει επιδοθεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για τον νέο γύρο του προγράμματος μέσω του οποίου θα διατεθούν για την ενίσχυση περίπου 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Ο νέος γύρος επιδοτήσεων αναμένεται ότι θα διαρκέσει τρεις μήνες ενώ θα υπάρχει και πάλι ρήτρα μη μείωσης του αριθμού των εργαζομένων. Το μέχρι πότε θα ισχύσει αυτή η ρήτρα, παραμένει ερώτημα ωστόσο εκτιμάται ότι θα πάμε και πέραν της 31ης Μαίου (σ.σ αυτή ήταν η δέσμευση του πρώτου γύρου του προγράμματος επιδότησης τόκνων). Οι αιτήσεις θα γίνουν και πάλι μέσα από την πλατφόρμα www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα αφορά την κάλυψη πληρωμής τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων (έως 90 μέρες καθυστέρηση) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021. Η στήριξη δεν μπορεί να υπερβεί τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία και καλύπτονται τόκοι για

  • ανοιχτά επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης
  • ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς
  • ομολογιακά δάνεια (υπό προϋποθέσεις)

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης αλλά και το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων από την πλευρά τον ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα επαληθεύουν μέσω της πλατφόρμας την τήρηση των προϋποθέσεων που θα τεθούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα θα αφορά υφιστάμενα δάνεια που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημέρες με σημείο αναφοράς τις 31.12.2019 (σ.σ είναι ανοικτό να υπάρξει αλλαγή της ημερομηνίας αναφοράς χωρίς όμως να είναι δεδομένο καθώς το 2020 ήταν έτος πανδημίας και επιδότησης δανείων μέσω διάφορων προγραμμάτων). Εκτός από τα παραπάνω, καλύπτονται οι συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 των δανείων που δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα μέχρι τις 29.02.2020 (ΦΕΚ Β 1560).

Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και τα ποσά του δανείου να έχουν αναληφθεί (στο σύνολό τους ή εν μέρει) πριν από την 01.04.2020. Η επιδότηση αφορά και σε συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων / εγγυοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. COSME, ΤΕΠΙΧ ΙΙ κ.λπ.). Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά τις 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

  • Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.
  • Κοινοπρακτικά δάνεια, δηλαδή δάνεια που έχουν χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε διαφορετικούς ομίλους.

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (δηλαδή και ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους που έχουν πληγεί (όπως ορίζει το κείμενο της υπουργικής απόφασης).

Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου του δανείου τους, μπορούν να λάβουν και επιδότηση τόκων.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν ενδεικτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Να δεσμευτούν ότι στις 31.05.2021 θα απασχολούν τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 31/12/2020. Η πλήρωση αυτής της υποχρέωσης θα ελέγχεται από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων λόγω πανδημίας του Covid-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ