Νέα σύμβαση έργου εξασφάλισε η ΕΚΤΕΡ

Νέα σύμβαση έργου εξασφάλισε η ΕΚΤΕΡ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  747.000,00 ευρώ και έχει υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ ανακοίνωσε ότι στις 28 Ιανουαρίου 2021, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Αναδιάρθρωση υφιστάμενης μονάδας εμβολίων και δημιουργία αίθουσας BSL2+ στον Α' όροφο του κτιρίου ζωικών προτύπων (Κ7) και ανακατασκευή του κλιματισμού και των χώρων», με δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 747.000,00 ευρώ και έχει υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ