Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Paperpack

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Paperpack

Ο προσωρινός διορισμός των κ.κ Πέτρου Σακκά και Θεόδωρου Ρακιντζή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση

Nέο διοικητικό συμβούλιο ανέδειξε η εταιρεία Paperpack μετά τις παραιτήσεις των μελών της.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έκανε δεκτές τις υποβληθείσες παραιτήσεις από τα Μέλη του, κ.κ. Κορίνα Φασούλη, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Νικόλαο Ζέτο, Λάμπρο Φράγκο, Σαμουήλ – Σάμη Δαυίδ και Δημήτριο Λαδόπουλο με ισχύ από την 31 Δεκεμβρίου 2020 και προχώρησε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, στην εκλογή δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, το οποίο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης, ως εξής:

-Πέτρος Σακκάς του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
-Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.
-Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Επίτιμος Πρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
-Δημήτριος Αντωνάκος του Αναστασίου, μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.
-Τίτος Βασιλόπουλος του Περικλή, μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.6.2022.Ο προσωρινός διορισμός των κ.κ Πέτρου Σακκά και Θεόδωρου Ρακιντζή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι κ.κ. Δημήτριος Αντωνάκος και Τίτος Βασιλόπουλος θα διατηρήσουν τη θέση τους ως ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της θητείας της, όπως έχει ανακοινωθεί. Επίσης, τη θέση της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας διατηρεί η κα. Μαρία Θεοδωροπούλου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ