Συγχώνευση των Pepsico HBH και Tasty Foods

Οι δυο εταιρείες από την 31.12.2020, θα έχουν ενιαία εταιρική υπόσταση υπό την επωνυμία PEPSICO HELLAS Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ.

Συγχώνευση των Pepsico HBH και Tasty Foods

Τη συγχώνευση των εταιριών Pepsico HBH Μ. ΕΠΕ και Tasty Foods ΑΒΓΕ ανακοίνωσε ο Όμιλος PepsiCo. Οι δυο εταιρείες από την 31.12.2020, θα έχουν ενιαία εταιρική υπόσταση υπό την επωνυμία Pepsico Hellas  Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ.

Σημειώνεται ότι η PepsiCo στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν μέχρι τώρα μέσω δύο εταιριών, την PepsiCo HBH Μ. ΕΠΕ και την Tasty Foods ΑΒΓΕ. Η απόφαση της συγχώνευσης έρχεται να υλοποιήσει από την 31.12.2020 αυτό που ισχύει ήδη, ότι δηλαδή πρόκειται για έναν ενιαίο οργανισμό.

Η υλοποίηση της συγχώνευσης πραγματοποιείται μέσω της απορροφήσεως της PepsiCo HBH Μ. ΕΠΕ από την Tasty Foods ΑΒΓΕ και την μετονομασία της τελευταίας σε PepsiCo HELLAS Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ.

Η PepsiCo είναι ένας διεθνής Όμιλος εταιριών με ηγετική θέση στον τομέα των τροφίμων και ποτών, η οποία πρωτοστατεί στις διεθνείς διατροφικές τάσεις. Στη χώρα μας προσφέρει μία ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών (ενδεικτικά Lays, Pepsi, Lipton Ice Tea, Ruffles, Doritos, Cheetos, Quaker, Ήβη, Tasty, Seven up).

Η PepsiCo Hellas Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ απασχολεί 755 εργαζομένους και εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Αττικής, όπου διαθέτει μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και διανομής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ