Αναβάθμιση της ΔΕΗ από την S&P κατά δύο βαθμίδες

Αναβάθμιση της ΔΕΗ από την S&P κατά δύο βαθμίδες

Την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ αναβάθμισε στο Β, κατά δύο βαθμίδες και από το CCC+ που ήταν πριν, η Standard & Poor’s. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε Β από Β-.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η στρατηγική για την επανατοποθέτηση της ΔΕΗ και η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών στην ελληνική αγορά ενέργειας έχουν αλλάξει προς το καλύτερο την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.

Παράλληλα έχουν μειωθεί οι προηγούμενες ανησυχίες για τη ρευστότητα και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ΔΕΗ.

Η S&P σημειώνει πως οι προοπτικές για την επιχείρηση είναι σταθερές και αναμένει σημαντική αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, καθώς και βελτίωση στα πιστωτικά μεγέθη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ