Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής της "Μύλοι Λούλη"

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής της "Μύλοι Λούλη"

Η κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής

Η εταιρεία Μύλοι Λούλη προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των 1.999.907,20 ευρώ της θυγατρικής της εταιρείας «KENFOOD ANΩNYMH BIOMHXANIKH KΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην Αττική.

Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 65.960 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 10 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 30,32 ευρώ εκάστη.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ανέρχονται σε 1.999.907,20 ευρώ και θα κατανεμηθούν ως εξής:

- ποσό 659.600 ευρώ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

- ποσό 1.340.307,20 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το 'Αρτιο».

Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ