Αύξηση κερδοφορίας παρουσίασε η βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι

Αύξηση κερδοφορίας παρουσίασε η βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 12,18 εκατ. ευρώ από 12,82 εκατ. ευρώ.

Σε 65,92 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 57,40 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένος κατά 14,8%.

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:


- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,76 εκατ. ευρώ έναντι 22,40 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2019.

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 13,80 εκατ. ευρώ έναντι 12,23 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2019.

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,94 εκατ. ευρώ έναντι 10,50 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2019.

- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 9,08 εκατ. ευρώ έναντι 7,64 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2019.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 12,18 εκατ. ευρώ από 12,82 εκατ. ευρώ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί στο -5%. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,1% (στοιχεία NIELSEN Ιούνιος 2020).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση 16,3%, αγγίζοντας τα 25,4 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς στο εξάμηνο κατά 5,2%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Ιούνιος 2020].

Σε σχέση με τις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έντονη ανάπτυξη (αύξηση 29,7%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα 24,9 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Τέλος, στο εξάμηνο του 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 5,7 εκατ. ευρώ. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ