ΔΕΗ: Κάτω του 5% το ποσοστό του Silchester

ΔΕΗ: Κάτω του 5% το ποσοστό του Silchester

Στις 7.9.2020 η συνολική συμμετοχή των παραπάνω διαμορφώθηκε σε 11.492.509 μετοχές ή 4,95% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ από 9,92% στις 11.12.2019

Κάτω από το 5% έπεσε η συμμετοχή της Silchester στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο χρηματιστήριο η εταιρεία. Η συμμετοχή υποχώρησε στο 4,95% από 9,92%.

H ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 8.9.2020 από την εταιρία "Silchester International Investors LLP" ("Silchester") με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust

- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust

- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust

- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust

- The Calleva Trust

Στις 7.9.2020 η συνολική συμμετοχή των παραπάνω διαμορφώθηκε σε 11.492.509 μετοχές ή 4,95% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ από 9,92% στις 11.12.2019.

Η Silchester έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια από τους πελάτες της για τις επενδύσεις τους και εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν τηρούνται στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη.

Η μεταβολή της συμμετοχής της Silchester οφείλεται σε μια σειρά από συναλλαγές σε διάφορες ημερομηνίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ