Μύλοι Λούλη: Ομολογιακό δάνειο 34 εκατ.

Μύλοι Λούλη: Ομολογιακό δάνειο 34 εκατ.

Η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί, ότι σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 30.07.2020, υπογράφηκε σύμβαση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους ευρώ 34 εκ., με συντονίστρια και διαχειρίστρια τράπεζα την  Eurobank.

Στο ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 34 εκ., ομολογιούχοι δανειστές είναι οι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Η διάρκεια του δανείου είναι πενταετής με δυνατότητα από την εταιρεία τριετούς παράτασης και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ