Απαισιόδοξα τα στελέχη εισηγμένων επιχειρήσεων (και) για το 2021

Λιγότεροι από ένας στους τρεις θεωρούν θετική την ανταπόκριση των τραπεζών -Έρευνα καταγράφει ότι η πλειοψηφία περιμένει συνέχιση της ύφεσης – Δείτε τα συμπεράσματα

Απαισιόδοξα τα στελέχη εισηγμένων επιχειρήσεων (και) για το 2021

Το NED Club, το σωματείο των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών, πραγματοποίησε την πρώτη έρευνα γνώμης σε μέλη ΔΣ εισηγμένων εταιρειών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τις εταιρείες.

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι σε ποσοστό 65% οι εισηγμένες εταιρείες δεν αποφάσισαν αναστολή επενδυτικών προγραμμάτων, ενώ σε ένα στα δύο Διοικητικά συμβούλια (49%) έγινε ουσιαστική συζήτηση για τον κορωνοιό και στο 37% των Διοικητικών Συμβουλίων έλαβαν ουσιαστικές αποφάσεις. Πάντως για το 2021 οι εισηγμένες εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες καθώς η πλειοψηφία αναμένει συνέχεια της ύφεσης.

Όσον αφορά την στήριξη των εταιρειών από τις τράπεζες λιγότεροι από έναν στους τρείς (31%) θεωρούν θετική την ανταπόκριση των τραπεζών, ενώ η πλειοψηφία (60%) αξιολογεί ως θετική την στήριξη των εταιρειών από την κυβέρνηση.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΡΕΥΝΑ (ned club.docx)

Χορηγός της έρευνας ήταν το Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ η υλοποίησή της έγινε από Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, τον Καθηγητή κ. Γ. Δουκίδη και τον συνεργάτη του Δρ. Λ. Κιοσέ.

Σχετικά με την διεξαγωγή της έρευνας, η πρόεδρος του NED Club κ. Λήδα Κοντογιάννη, δήλωσε:

«Το NED Club, σωματείο των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων είχε την τιμή και τη χαρά να συνεργαστεί με το Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αθηνών για τη διεξαγωγή της πρώτης έρευνας για τις επιπτώσεις της πανδημίας όπως τις βίωσαν τα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών. Κατεγράφησαν χρήσιμα συμπεράσματα και ενδιαφέρουσες απόψεις, σχετικά με την πανδημία, τους τρόπους που αντέδρασαν οι επιχειρήσεις, καθώς και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, σχολιάζοντας την διεξαγωγή της έρευνας, είπε:

«Άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα ανέδειξε η έρευνα του Ned Club αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID- 19 στην λειτουργία των εισηγμένων επιχειρήσεων. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα αντέδρασαν γρήγορα και αποτελεσματικά στις, σε παγκόσμια κλίμακα, νέες, έκτακτες, συνθήκες αν και επισήμαναν ότι οι διαφαινόμενες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις τους θα είναι μεγάλες. Ωστόσο, το νέο πρωτόγνωρο περιβάλλον δεν λειτούργησε αποτρεπτικά στην ομαλή συνέχιση επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών ενώ τονίσθηκε ότι αξιοποιήθηκαν στον μέγιστο βαθμό οι νέες τεχνολογίες .

Θετικές ενδείξεις αναδείχθηκαν και σε ό,τι αφορά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης καθώς οι συνεδριάσεις και το έργο των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών συνεχίσθηκαν απρόσκοπτα και στις περισσότερες περιπτώσεις τα ΔΣ συνήλθαν πάνω από μια φορά μηνιαίως στο διάστημα Μαρτίου - Μαΐου.»

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης, δήλωσε:

«‘Η έρευνα καταγράφει τα πρώτα στάδια ωριμότητας της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα από εισηγμένες εταιρίες, αφού το 53% αυτών που απάντησαν είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη των ΔΣ, το 57% ανέφεραν ότι στο κρίσιμο τρίμηνο το ΔΣ συνεδρίασε τρεις φορές και πάνω, το 37% ανέφερε ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση στο ΔΣ και πάρθηκαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, και το 35% ανέφερε ότι ασχολήθηκε η επιτροπή διαχείρισης κινδύνου με το θέμα του Κορωνοϊού.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ