Η Intrasoft αναλαμβάνει νέο έργο για την ΕΤΕπ

Η Intrasoft αναλαμβάνει νέο έργο για την ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί το μεγαλύτερο δανειοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέο έργο για την ΕΤΕπ που αφορά την παροχή ευρείας γκάμας υπηρεσιών πληροφορικής ανέλαβε η Intrasoft International.

Για τα επόμενα 4 χρόνια η Intrasoft, σαν μέλος της κοινοπραξίας Auxilium, αναμένεται να υποστηρίξει όλο το τεχνολογικό φάσμα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε επίπεδο εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. Για την εκπόνηση του έργου η Intrasoft θα τοποθετήσει μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών της στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕ στο Λουξεμβούργο, με την ανάλογη υποστήριξη των συναδέλφων τους από τα κεντρικά τμήματα της εταιρίας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί το μεγαλύτερο δανειοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες για ενέργειες σχετικές με το περιβάλλον. Η ΕΤΕ βοηθά την οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προωθώντας την ισότητα, βελτιώνοντας έτσι τη ζωή των πολιτών της ΕΕ αλλά και των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ