Ολοκληρώθηκε η πώληση της K-Wind Κιθαιρώνας

Ολοκληρώθηκε η πώληση της K-Wind Κιθαιρώνας

Στις αρχές του έτους η Intracom Holdings είχε υπογράψει δεσμευτική συμφωνία με την Cubico Sustainable Investments Limited για την πώληση της θυγατρικής.

H Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής εταιρείας «K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σημειώνεται ότι στις αρχές του έτους η Intracom Holdings είχε υπογράψει δεσμευτική συμφωνία με την Cubico Sustainable Investments Limited για την πώληση της θυγατρικής.

Η K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ μεταβιβάστηκε στις υποδειχθείσες για το σκοπό αυτό από την Cubico Sustainable Investments εταιρίες Mount Kitheronas και 35Moront Corp, σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 08.01.2020 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών.

Το βασικό τίμημα της συναλλαγής, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην δεσμευτική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των 18.373.606 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 15.508.199 ευρώ καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωσή της και ποσό 2.865.407 ευρώ θα καταβληθεί εντός τριετίας από την επέλευσή της.

Το βασικό τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω μετά την ενδεχόμενη ικανοποίηση σχετικών συμβατικών όρων. Επίσης, προβλέπεται πρόσθετο (επιπλέον) τίμημα ποσού 1.000.000 ευρώ καταβλητέο σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επέκτασης ισχύος κατά 12 MW του υφιστάμενου αιολικού πάρκου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ