Ιntrakat: Αύξηση 23% των πωλήσεων και 33,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου το 2019

Ιntrakat: Αύξηση 23% των πωλήσεων και 33,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου το 2019

Οι πωλήσεις της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 272,3 εκατ. ευρώ έναντι 217,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 25%

Σε 286 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat το 2019 έναντι 232,1 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 23%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην πλήρη ανάπτυξη των εργασιών των αμιγώς κατασκευαστικών έργων της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 15,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το προσαρμοσμένο EBITDA σε 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 272,3 εκατ. ευρώ έναντι 217,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,6 εκατ. ευρώ του 2018. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,5 εκατ. ευδώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Intrakat υπέγραψε εντός του 2019 νέες συμβάσεις εκτέλεσης έργων ύψους 80 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας στις 31.12.2019 ανερχόταν σε 375,4 εκατ. ευρώ, πλέον 208,6 εκατ. ευρώ νέα έργα στα οποία έχει μειοδοτήσει η εταιρεία και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υπογραφή τους.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Το 2019 η Intrakat συνέχισε τη δυναμική της πορεία παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη της. Εφαρμόζουμε με συνέπεια τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, επικεντρωνόμαστε σε projects υψηλής προστιθέμενης αξίας και διαβλέπουμε έγκαιρα τις σημαντικές ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες υλοποιώντας με συνέπεια, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα τα έργα μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ