Οριστικό τέλος από το ΣτΕ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Οριστικό τέλος από το ΣτΕ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Το 2017 η πενταμελής σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ παράπεμψε στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, προς οριστική κρίση τα ζητήματα που προέκυπταν από την αίτηση ακύρωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε την αίτηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, με την οποία ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος του 2013, με τις οποίες τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και μεταβιβάστηκε η περιουσίας της στην Alpha Bank.

Το 2017 η πενταμελής σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ παράπεμψε στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, προς οριστική κρίση τα ζητήματα που προέκυπταν από την αίτηση ακύρωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ζητούσε να ακυρωθούν οι από 8.12.2013 αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες: α. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εν λόγω Τράπεζας και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, β. Υποχρεώθηκε ο ειδικός εκκαθαριστής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου στην μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της στην Alpha Bank και γ. Δόθηκε εντολή καθορισμού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην Alpha Bank.

Η επταμελής σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και εισηγητή τον σύμβουλος Επικρατείας Ηλία Μάζο, με την υπ΄ αριθμ.1162/202 απόφασή της απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου οποία, μεταξύ των άλλων, υποστήριζε ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, έγινε κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.λπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ