ΔΕΗ: Λειτουργικά κέρδη 700 εκατ. ευρώ αναμένονται το 2020

ΔΕΗ: Λειτουργικά κέρδη 700 εκατ. ευρώ αναμένονται το 2020

Για το 2020, αναμένεται επίσης θετική επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος.

Την εκτίμηση ότι τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της ΔΕΗ (EBITDA) το 2020 θα κυμανθούν στα 700 εκατ. ευρώ ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης κατά την παρουσίαση στους αναλυτές των αποτελεσμάτων της επιχείρησης για την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο μέγεθος για το 2019 (επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, αφού δηλαδή αφαιρεθούν έκτακτα έσοδα) ήταν 333,6 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 236,8 εκατ. ήταν η επίδοση του 4ου τριμήνου του έτους που σηματοδοτεί την αντιστροφή της πορείας της επιχείρησης με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν τον Αύγουστο και εφαρμόστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2019.

Για το 2020, αναμένεται επίσης θετική επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος.

Η διοίκηση της ΔΕΗ επανέλαβε χθες ότι τα αποτελέσματα προ φόρων του 2019 επιβαρύνθηκαν από την υποτίμηση των υποδομών που σχετίζονται με τη λιγνιτική παραγωγή (ορυχεία και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής) η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο λιγνίτης είναι πλέον ζημιογόνος και οι μονάδες οδεύουν προς απόσυρση. Είναι ενδεικτικό ότι η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη μειώθηκε πέρυσι κατά 30 % σε σχέση με το 2018 ενώ οι θυγατρικές της ΔΕΗ για τα λιγνιτικά εργοστάσια Φλώρινας και Μεγαλόπολης κατέγραψαν ζημιές άνω των 130 εκατ. ευρώ (640 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστεί και η λογιστική απομείωση της αξίας τους).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή και οι εισαγωγές ρεύματος της ΔΕΗ πέρυσι κάλυψαν λιγότερο από το μισό της ζήτησης (45,5 % έναντι 54 % το 2018). Το υπόλοιπο καλύφθηκε από ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εισαγωγές.

Ο κ. Στάσσης επανέλαβε ότι η νέα εμπορική πολιτική της ΔΕΗ θα είναι στοχευμένη και θα υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης με νέα προϊόντα ανά τομέα της αγοράς και βελτίωση της εξυπηρέτησης αλλά και με ανανέωση της εικόνας των καταστημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ