ΣΕΜΑ: Οδικός χάρτης για την ένταξη μεσιτών ασφαλίσεων στο καθεστώς ενισχύσεων

ΣΕΜΑ: Οδικός χάρτης για την ένταξη μεσιτών ασφαλίσεων στο καθεστώς ενισχύσεων

Για όσους πλήττονται από το lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση κατά του Covid-19, ώστε να ενταχθούν στο έκτακτο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων

Έναν "οδικό χάρτη" για όσους μεσίτες ασφαλίσεων πλήττονται από το lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση κατά του Covid-19, ώστε να ενταχθούν στο έκτακτο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων, κατάρτισε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Ειδικότερα, δυνατότητα εξασφάλισης των σχετικών παροχών έχουν οι μεσίτες ασφαλίσεων με ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) 66.22. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης του 2ου πλαισίου και για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων αιτήσεων.

Τα όσα ορίζονται για τα μέτρα και τις διαδικασίες ένταξής τους στο προαναφερόμενο πλαίσιο, προβλέπονται:

1. Στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020)

2. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ 75/30.3.2020)

3. Στα 2 δελτία τύπου του Υπουργείου Οικονομικών

1. Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.03.2020

2. Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/31.03.2020

Παροχές

Σε ότι αφορά τις χορηγούμενες παροχές, οι βασικότερες έχουν ως εξής:

- Για τους Μισθωτούς που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε προσωρινή αναστολή:

1. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού έως 800 ευρώ και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

2. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών τους μηνός Απριλίου για 4 μήνες ή 25% έκπτωση εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

3. Κάλυψη αναλογικά μέρους του Δώρου Πάσχα από τον κρατικό προϋπολογισμό

- Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες & τις επιχειρήσεις:

1. Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει η κοινή υπουργική απόφαση.

2. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών που είναι πληρωτέες μέχρι 30/04/2020 έως 31/08/2020 ή αντίστοιχα δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

3. Η πληρωμή του δώρου Πάσχα που αφορά τον εργοδότη μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 30/06/2020.

4. Οι ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΤΕΒΕ) μπορούν να διακανονισθούν σε 4 δόσεις με πρώτη έως 30/09/2020 ή εφόσον εξοφληθούν έως 10/04/2020 να τα παρέχεται έκπτωση 25%.

5. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών μηνός Μαρτίου έως 31/10/2020.

6. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας Προκαταβολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ